Jörn Svensson har avlidit

Jag möts av nyheten att Jörn Svensson har avlidit. Det var en man som inte gick obemärkt förbi. Han var född i Mariendal i Danmark den 13 februari 1936 och var Malmöbo på 60-talet. Då titulerades han fil lic och blev känd för sin bok ”Vägen till det fjärde riket” (Cavefors 1963), där han pekade ut Västtyskland som arvtagaren till det nazistiska tredje riket.

Jörn Svensson gick med i Socialdemokraterna men blev officiellt ett nyförvärv för kommunisterna hösten 1966 när han ställde upp vid C.H. Hermanssons valtal i Malmö. Dock betraktades Jörn Svensson i vissa kretsar redan som k-märkt sedan flera år tillbaka. SvD beskriver i länken t ex honom som en av de arga unga män ”som oroat partiledningen”. Han förnekade tillhörigheten.

Detta år 1966 var titeln byrådirektör eller planeringsdirektör vid Länsstyrelsen alternativt byrådirektör vid länsarbetsnämnden i Kristianstads län. Arbetslösheten skulle i alla fall lösas genom att företagen styrdes och förvaltades av de anställda, ansåg han. Politiken gillades uppenbarligen för Jörn Svensson valdes in i enkammarriksdagen 1970 (fyrstadskretsen, Kristianstad). Samma år pekades han ut för att vara ”kfml-sympatisör”, dvs till vänster om vänstern. Knappt hann han in i riksdagen förrän det skrevs artiklar om fanflykt och rykten om uteslutning ur riksdagsgruppen. Jörn Svensson betecknades som ”trotskist”. Han ansågs vara Kinavän, men blev senare inte insläppt i Kina.

Titeln fil lic väcker undran. Efter lite sökande i databaser verkar Jörn Svensson ha varit inne på ekonomisk historia. Avhandlingen han höll på med hette ”Jordbruk och depression 1870-1900. En kritik av den officiella statistikens utvecklingsbild.”

Jörn Svensson blev 85 år gammal. Bilden är från Riksdagens bildarkiv.I samband med IB-affären 1973 blev Jörn Svensson i riksdagen en stark försvarare av FiB/Kulturfront och kritiker av t ex polisen. Han hävdade i riksdagen att polisen inte upprättat något protokoll vid husrannsakan, vilket inte är sant eftersom IB-åtalet innehåller väldigt många protokoll från husrannsakan.

”Bakgrunden till beslaget måste ha varit att försvåra FIB/Kulturfronts utgivning i stil med Spiegelaffären i Västtyskland”, citerades han i SvD.

Jörn Svensson tillhörde tillskyndarna om att Jan Guillou och Peter Bratt borde blivit föremål för ett tryckfrihetsmål och inte ett brottsmål.

Intressant nog var Jörn Svensson placerad i näringsutskottet, men var gång det var spionage eller terrorism på agendan typ utvisningar av medlemmar ur Japanska Röda Armén eller terroriststämpling av PKK skyndade han till talarstolen. 1985 krävde han till exempel att terroristlagen skulle ändras så att de anklagade (Svenssons ordval, red anm) och deras ombud skulle få full insyn i det material som låg till grund för anklagelserna (Svenssons ordval, red anm). Redan 1975 i samband med utvisning av två medlemmar ur Japanska Röda Armén hade han hävdat att hemligstämplingar skulle inskränkas så att riksdagen skulle få bättre kontroll.

Han satt i EU-parlamentet 1995-99 och i två årtionden i partistyrelsen. 1985 påstås han och Margareta Winberg i minneskrönikor ha blivit sambos. Det förefaller inte vara helt korrekt då Jörn Svensson 1987 offentliggjorde att han skulle lämna Skåne och riksdagen samt flytta ihop med sin partner i Jämtland. Viss kritik hade framkommit kring de många tjänsteresorna paret haft mellan Kristianstad och Östersund. Så sambo blev de alltså 1987. Sedan gifte de sig ett antal år senare.

I minneskrönikorna över Jörn Svensson framhävs särskilt att han för sin samtid tidigt brann för frågan om homosexuellas rättigheter. Jörn Svensson blev 85 år gammal.

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Har gett ut boken Det hemliga Malmö 2020 (med Gunnar Ekberg) och Om Tango 2001 - om ordlösa samtal om konsten att kramas. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien.
Detta inlägg publicerades i IB-affären allmänt, Japanska Röda Armén, KFML, kommunism, Malmö, terrorism, tidsanda, Västtyskland. Bokmärk permalänken.