Hemligheter i Barsebäck och Vikhög

I dagens Skånska Dagbladet publiceras en artikel Minnesmärken över judeflykt föreslås signerad undertecknad och som handlar om att Kävlingeliberalerna vill ha minnesmärken efter judeflykten 1943 i Barsebäck och Vikhög. Partiet hade inga siffror på hur många som anlänt till de olika hamnarna, men jag gick med liv och lust in för att undersöka fallet.

För mig var det peace of cake att skaka fram detaljerad information. Gunnar Ekberg och jag har ju gett ut boken Det hemliga Malmö, som till ca hälften handlar om tiden strax före, under och efter andra världskriget. Att djupdyka i danska databaser, analysera dokument och ta rätt kontakter var så att säga något vi redan ägnat oss åt inför boken Det hemliga Malmö. Att översätta kunskapen till vad som går att få fram om Barsebäck och Vikhög var alltså inte svårt.

Artikeln i tidningen är uttömmande i sig, men för detaljerad information om enskilda fall hänvisar jag till webbartikeln här. Den som inte har en prenumeration kan teckna en provprenumeration för en överkomlig peng.

Artikeln bär alltså vissa spår av mitt intresse för hemliga tjänster och underjordiskt motstånd. Och jo, motståndsmän anlände även till Barsebäck och Vikhög.

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Har gett ut boken Det hemliga Malmö 2020 (med Gunnar Ekberg) och Om Tango 2001 - om ordlösa samtal om konsten att kramas. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien.
Detta inlägg publicerades i Allmänna säkerhetstjänsten, andra väldskriget, Danmark. Bokmärk permalänken.