20 år sedan Stasis infiltration i svenska SAP avslöjades

I dag är det 20 år sedan stringern Asbjørn Svartstad i Aftonbladet avslöjade Stasis infiltration i svensk socialdemokrati. Detta genom avslöjandet av IM König, journalisten Björn Jensen. Aftonbladet publicerade dock inte klarnamnet år 2000. Dessutom råkade de av misstag kalla Björn Jensen för Koenig, vilket troligen förvirrat förståelsen för fallet.

Avslöjandet möjliggjordes genom att delar av CIA:s Rosenholzkartotek överlämnats till Stasiarkivet i Tyskland som en bytesaffär mellan USA och Tyskland. Tyskarna hade nämligen återskapat den så kallade SIRA-databasen där innehållet i agenternas rapporter framgick. Genom utbytet kunde CIA få hjälp att förstå det att Rosenholz var ett underrättelsekap och kunde analysera innehållet. SIRA och Rosenzholz har beskrivits som nyckeln och låset. Utan båda klarar du inte förståelse.

Då bokstaven ö inte fanns i SIRA fick IM König alltså namnet Koenig i databasen. Konsekvensen att använda först Koenig och senare König har gjort att många missat kopplingen.

Tyvärr följdes fallet König inte upp i Sverige förrän 2009 och 2011 då professor Birgitta Almgren tog upp fallet i sina två böcker Inte bara Stasi – relationer Sverige-DDR 1949-1989 (Carlsson 2009) samt Inte bara spioner – Stasiinfiltration i Sverige under kalla kriget (Carlsson 2011).

När förundersökning mot Birgitta Almgren inleddes 2011 pekade media ut Almgren som den som pekat ut Björn Jensen, men det var ju Aftonbladet som hade gjort det elva år tidigare. Visserligen inte med namns nämnande, men namnet var offentliggjort. År 2006 hade Stasiforskaren och historikern Christian Halbrock i tidskriften Horch und Guck skrivit ut klarnamnet i artikeln Die Westarbeit Der HV A im Norden – Das Königreich Schweden im Visier ostdeutscher Spitzel und Agenten. Artikeln från 2006 låg tillgänglig på nätet, men ingen tycktes göra någon koppling.

Björn Jensen avled 2014.

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Har gett ut boken Det hemliga Malmö 2020 (med Gunnar Ekberg) och Om Tango 2001 - om ordlösa samtal om konsten att kramas. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien.
Detta inlägg publicerades i Hauptverwaltung Aufklärung, Stasi. Bokmärk permalänken.