Granskningsnämndens beslut om SR:s Sjukhusspionen i Göteborg dröjer

Det var ett tag sedan jag skrev om den tidigare IB-agenten Svante Winqvists anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv gällande P3 Dokumentärs sändning av Sjukhusspionen i Göteborg den 4 maj i år, som påstods vara en repris från 2011 fastän programmet kraftigt var förändrat så att det egentligen är frågan om det var ett nytt program.

Bakgrunden är följande: Av anmälan till GRN som ankomststämplades 17 maj i år, dnr 13/0144, framgår att Winqvist blivit utpekad för att vara klandervärd och för att ha gjort saker han inte gjort i ett program från 2011. Journalisten hade uppenbarligen åkt till Göteborg för att intervjua parter som onekligen tillhörde ”den ena sidan” i det som kommit att kallas ”Sjukhusaffären”. Svante Winqvist, som då skulle företräda ”en annan sida” bor i samma stad och hade gärna ställt upp och kommenterat anklagelser mot sin person, men blev aldrig kontaktad. Det hade inte varit svårt att hitta honom. Han står med på de flesta adress- och nummerupplysnings-hemsidorna på nätet. Det är faktiskt till och med bara han som heter ”Svante Winqvist” i Sverige. Så det hade inte varit svårt att hitta honom för den som velat.

Men eftersom ingen ansträngning gjordes för att hitta honom så sändes programmet ändå, fast med falska påståenden om Winqvist som person. Winqvist fick höra talas om programmet ”Sjukhusspionen” ett år efter att det lagt ut som podradio på nätet. När han inkom med klagomål till SR:s juridiska avdelning tog de omedelbart bort programmet med motiveringen att de inväntade hans kommentarer, dvs ett genmäle. Någon förmåga till att lika snabbt se till att det blev ett genmäle kunde ej skönjas.

Det tog nämligen 405 dagar från det att SR:s juridiska avdelning meddelade Winqvist att de förberedde sig för att ge honom ett beriktigande till det att programmet de facto sändes. Det krävdes diverse påtryckningar samt 223 dagar efter detta löfte tills dess att en intervju spelades in. Från inspelning till sändning blev det 183 dagar.

Inte nog med det. När programmet väl sändes informerades inte lyssnarna om att programmet var omgjort, att ca 4-5 minuter tagits bort, även sådant som inte hade kritiserats, samt att ca 4-5 minuter lagts till. Jag noterade att titeln också hade ändrats, från Sjukhusspionen till Sjukhusspionen i Götebort. 

Vad jag och Svante Winqvist då gjorde var att lyssna igenom de två programmen och i detalj konstaterade vad som ändrats. Svante Winqvist anmälde sedan ”Sjukhusspionen i Göteborg”, inklusive dess på- och avannonsering, till GRN.

Granskningsnämnden har alltså valt att ta upp ärendet och det är intressant med tanke på att de generellt sett bara tar upp program som sänts de senaste tre månaderna. Det här ursprungsprogrammet är 2,5 år gammalt.  

Personligen skulle jag bli ytterst bestört om SR inte kritiseras för sin långsamma handläggning kring genmälet. Ekot blev nyligen kritiserat för att ha väntat 60 dagar med en rättelse, vilket framstår som en kort tid i jämförelse med Svante Winqvists 405 dagar.

Vad händer då med GRN-ärendet? Svaret är att SR alldeles precis för någon vecka sedan lämnat in allt underlag till GRN så att GRN kan börja (!) sin handläggning ungefär fyra månader efter att anmälan inkom och ungefär (som jag förstått det) minst tre månader efter att beslut togs att ta upp ärendet.

Svenska journalister kritiserar med rätta svenska myndigheter som inte efterlever principen om skyndsam handläggning vid begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Men kritiken känns ganska uddlös om man inte lever som man lär.

Jag hittade en artikel i Dagens Juridik, som jag tycker ni ska läsa. Artikelförfattaren konstaterar att regeringskansliet visat prov på såväl självgodhet som arrogans när de ombetts förklara sin (bristande) handläggning. Vilja till att visa att man gjort något fel har tydligen inte kunnat skönjas, enligt tidigare JO.

Det låter ungefär som Sveriges Radio i fallet Svante Winqvist och P3 Dokumentärs program om Sjukhusspionen och Sjukhusspionen i Göteborg. Den så kallade ”pudelns” bäst-före-datum passerades redan 2011.

Vill du läsa anmälan till Granskningsnämnden, dnr 13/01244, har du den här 13-01244 Anmälan 

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Göteborg, Journalistik, Sjukhusaffären, Sjukhusspionaffären. Bokmärk permalänken.