Nya turer kring Ole Sohns svarta guld från Moskva – nu nämns även Finland som mottagare

I helgen har turerna kring den tidigare närings- och tillväxtministern, SF, och tidigare ledaren för kommunistpartiet DKP, Ole Sohn, tagit fart igen. JyllandsPosten har varit i Moskva och träffat Vladimir Versjinin, som var den kassör som höll ordning på utbetalningarna av svarta pengar från Sovjetunionen till kommunistpartierna i Väst. Versjinin blir ännu en i raden som vittnar om att Ole Sohn inte bara ska ha varit medveten om utan själv hade tagit emot pengarna. JP visar t o m namnunderskrift på det hela.

”Konfronteret med fotokopier af de håndskrevne protokoller, hvoraf det fremgår, at Ole Sohn modtog i alt 6.385.311 kr., siger den 83-årige Versjinin:

»Ja, det er min håndskrift. Jeg stod for det hele sammen med chefen for international afdeling. Det må jeg indrømme. Der var ikke andre i Centralkomiteen, der havde med det at gøre, selv om nogle gættede sig til, hvad der foregik.« skriver JP.

JP har gjort ett grundligt jobb och låter forskare från både Harvard och danska universitet värdera källan och dokumenten, se här och här. Ole Sohn förnekar dock till Kristeligt Dagblad. Länkar om detta här här här.

Intressant att se i tv-inslaget är att JyllandsPosten även hittat dokument som visar att finska kommunister fick utbetalningar de också. Nyfiket undrar jag om hur det var med de svenska utbetalningarna. Kanske någon svensk redaktion borde skicka iväg någon eller några rysktalande reportrar för att gräva i ryska arkiv och tala med Versjinin mfl.

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Har gett ut boken Det hemliga Malmö 2020 (med Gunnar Ekberg) och Om Tango 2001 - om ordlösa samtal om konsten att kramas. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien.
Detta inlägg publicerades i Danmark, Finland, kommunism, Sovjet, Sovjetunionen. Bokmärk permalänken.