Internationellt intresse för svenskt Stasiavslöjande märks på stiftets hemsida

Jag noterar att Luleå stift på sin hemsida den 2 augusti uppdaterat sin hemsida med information om fallet Radler. Det mest intressanta är att man nu håller på att översätta summeringen av vad som hänt till engelska. Det tolkar jag som att det svenska Stasiavslöjanden röner viss internationell uppmärksamhet. Så här står det i alla fall just nu på Stiftets hemsida:

Angående ärendet med prästen som utpekas som Stasi-agent (Uppdaterat 2 augusti)

[2012-08-02 11:40]

An English translation of the press release and the chronological summary of the case about the priest who has been identified as a Stasi agent will be posted on our website shortly.

Den präst i Västerbotten som utpekas för att vara Stasi-agent har rönt mycket uppmärksamhet. Ärendet är under behandling av domkapitlet i Luleå stift. Här följer en kronologisk redogörelse för vad som har hänt i ärendet fram tills nu.

I oktober 2011 öppnade domkapitlet en utredning utifrån att en präst i Västerbotten pekats ut som Stasi-informatör i Birgitta Almgrens bok ”Inte bara spioner…”. Den berörde prästen hade dock i samtal med biskopen försäkrat att han inte var den uppgiftslämnare som beskrevs i boken.

Efter att det publicerats dokument i media från Stasis arkiv rörande samme präst beslutade domkapitlet i april 2012 att återuppta utredningen. Domkapitlets utredningsgrupp har på plats i Berlin den 5 juni 2012 fått en muntlig föredragning av innehållet i arkivet rörande prästen.

Enligt den tyska myndigheten råder det ingen som helst tvekan om att prästen har lämnat uppgifter till Stasi. Myndigheten bestrider också att arkivmaterialet om honom skulle ha kunnat förvanskas eller manipulerats på annat sätt.

Domkapitlet begärde ut handlingarna samt ett intyg där innehållet i handlingarna sammanfattas. Dessa handlingar har tillställas prästen för yttrande och först därefter skulle domkapitlet kunna fatta beslut i ärendet.

Domkapitlets prövning avsåg inte uppgiftslämnandet som sådant eftersom det skedde innan kyrkoordningens tillkomst, utan endast prästens agerande och uttalanden till biskop och medier.

Domkapitlet vill understryka att prästen inte prövats eller dömts för något brott i Sverige. Hans agerande var i överensstämmelse med dåvarande östtysk lag varför han inte gjort sig skyldig till något brott i Tyskland.

Prästen har den 31 juli 2012 inkommit till Luleå stifts domkapitlet med en begäran om att bli obehörigförklarad som präst. Domkapitlet är skyldigt att obehörigförklara en präst som själv begär det, och i och med en obehörigförklaring har inte längre domkapitlet och biskopen något tillsynsansvar över prästen. Domkapitlet har då heller ingen befogenhet att vidta några åtgärder.

Ärendet kommer att tas upp på domkapitlets sammanträde den 4 september.

Anna Wernqvist
stiftsjurist

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=904327

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i DDR, Stasi, Svenska kyrkan. Bokmärk permalänken.