Pressmeddelande från Luleå stift

Idag, vid fjortontiden lades följande pressmeddelande upp på Luleå stifts hemsida:

[2012-08-02 13:45]

Aleksander Radler, prästen som anklagats för att ha varit Stasiagent, har nu avsagt sig sitt prästämbete. Domkapitlet i Luleå stift har fått hans begäran om att bli obehörigförklarad som präst.

Före detta kyrkoherden i Burträsks församling, Aleksander Radler, inkom den 31 juli 2012 till domkapitlet i Luleå stift med en begäran om att bli obehörigförklarad som präst. Domkapitlet är skyldigt att obehörigförklara en präst som själv begär det.

Bakgrunden till Aleksander Radlers begäran är anklagelserna om att ha varit en Stasiagent som riktats mot honom.

– I och med Radlers obehörigförklaring kommer domkapitlet och biskopen inte längre att ha något tillsynsansvar över honom, och då heller ingen befogenhet att vidta några åtgärder avseende honom, säger stiftsjuristen Anna Wernqvist.

Aleksander Radler kommer även att lämna sin plats som ledamot för Kristdemokraterna i kyrkomötet.

Ärendet om obehörighetsförklaringen kommer att tas upp den 4 september då Luleå stifts domkapitel sammanträder.

Min personliga kommentar: Det är första gången stiftet nämner honom vid namn.

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Stasi, Svenska kyrkan, Sverige, Uncategorized. Bokmärk permalänken.