Norska Højre gillar inte Beatrice Ask agentplan – vill att Faremo ska vara mer offensiv

Som en uppföljning på gårdagens artikel om den norska Stasifrågan publicerar Aftenposten i dag en artikel där det konservativa Højres stortingsledamot Anders B Werp manar den norska justitieministern Grete Faremo (Arbeiderpartiet) att inte följa den svenska regeringens linje.

I Sverige har som bekant regeringen genom justitieminister Beatrice Ask (M) lagt fram en så kallad vitbok där man framhåller att frågan om utlämnande av underrättelsematerial om svenska medborgare som härstammar från Stasis utrikesspionage HV A är en mellanstatlig fråga mellan Tyskland och USA där Sverige inte är inblandad. Ask fastslår att Sverige under tidigare regering medgivit överlämning av underrättelsematerial från USA till Tyskland. Därmed är det inte hennes bord.

”Om uppgifterna inte har lämnats över är det en fråga för Tyskland att avgöra om det bör vidtas några åtgärder med anledning av detta”, fastslår svenska regeringen i vitboken.

Stortingsledamoten Anders B. Werp konstaterar att det svenska medgivandet och agerandet inte lett till att Rosenholzmaterialet lämnats över till Tyskland. Därför vill han att norska justitieministern ska välja en mera offensiv linje.

”Den norske regjeringen må tvert imot legge fullt trykk for å få den norske delen av Rosenholz-kartoteket hit til Norge først. Deretter kan norske myndigheter overlevere dette til tyske myndigheter og Stasi-arkivet”, säger han till Aftenposten.

Av artikeln framgår att den norska justitieministern har lovat att gå in ”med full tyngde” i frågan om de norska Rosenholzkorten.

Varför ska vi dra i allt det där gamla, kanske en del undrar. Dels handlar det om att veta vad som hände. Dels handlar det om att det i samband med murens fall skedde en del ”rekryteringar” till andra länders underrättelse- och säkerhetstjänster.

”En utdannet agent er en utdannet agent. Nå er det slik at både CIA og SWR (sovjetiske KGBs etterfølger) sitter med informasjoner om norske borgere som Norge ikke selv har. Vil man ikke vite hva andre vet?” säger Helmut Müller Enbergs till Aftenposten.

Prova att läsa om denna mening igen, men byt ut ordet ”norska medborgare” och ”Norge” mot ”svenska medborgare” och ”Sverige”. Smaka på det hela och fundera sedan på varför vår svenska regeringen väljer att inte vilja veta.

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i DDR, Hauptverwaltung Aufklärung, HVA, Norge, Stasi, Sverige, Tyskland. Bokmärk permalänken.