Vad är fakta och myt kring Rosenholz? Professorerna Müller Enbergs och Wegener Friis reder ut begreppen

Äntligen! Äntligen! Äntligen har det kommit ett faktamässigt och tillförlitligt material på nätet på engelska om vad Rosenholz är för något.

Ja, Myndigheten för Stasiarkivet, BStU, finns ju, och där kan man hitta mycket information, men alla människor förstår ju inte tyska och google translate är väl inte alltid den bästa hjälpen.

Svensk debatt, svenska politikers uttalanden och nyhetsrapportering kring detta mytiska Rosenholz kan inte annat än bli bättre efter att Södertörns högskola via internettidskriften Baltic World publicerat en artikel på engelska under titeln ”Rosenholz – myth and reality”. 

Baltic World ges ut av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola om någon undrar.

Författarna till artikeln är gästprofessorn vid Center för kalla krigsstudier i Odense, tillika gästprofessorn vid Högskolan på Gotland, tillika den seniore forskaren vid myndigheten för Stasiarkivet, BStU, Helmut Müller Enbergs samt professorn vid Center för kalla krigsstudier i Odense, Thomas Wegener Friis. De är tunga namn och jag hoppa innerligt att journalister, riksdagspolitiker och intresserad allmänhet läser denna text, för det är uppenbart att det är mycket som vi i Sverige inte har förstått kring Rosenholz.

Namnet Rosenholz är på mångas läppar, men få vet vad det är. En av de viktigaste sakerna som forskarna berättar för oss att ordet ”Rosenholz” inte var något som Stasi använde.

Rosenholz kom till 1993 genom ”Operation Rosewood”, när tyska underrättelsetjänsten fick tillstånd att åka till USA och kika i CIA:s arkiv och göra handanteckningar från de mikrofilmade kopior av HV A:s kartotek från hösten 1988 som amerikanarna kommit över efter murens fall.

Rosenholz är alltså inte HV A:s kartotek, utan amerikanarnas kopior av en del av HV A:s kartotek. 

En annan sak som Müller Enbergs och Wegener Friis fastslår är att en av de teorier som lagts fram kring hur mikrofilmerna hamnade i USA orimligen kan stämma. Teorin om att CIA köpte materialet från KGB-officeren Rainer Hemman.

”Whatever this briefcase held, it could not be ‘Rosenholz’ – because the HV A did not receive the security film until 28th December”, skriver forskarna.

Ett annat intressant faktum som tas upp i artikeln är vad som händer i Skandinavien drygt tio år efter murens fall. De nordiska ländernas ambassadörer har ett möte med politikern Ernst Uhrlau och de tillfrågas om de kan ge sitt godkännande för att USA kan lämna ut Rosenholzdokument gällande skandinaviska medborgare till Tyskland och BStU. Två länder ger sitt ja, men sedan realiseras det inte. Vad som händer sedan är ett mysterium för mig.

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.