Almgren svarar SvD

Till Svenska Dagbladet

Kommentar av Birgitta Almgren till artikel av journalisten Mikael Holmström,

publicerad i Svenska Dagbladet /16 december.

I artikeln SvD granskar av journalisten Mikael Holmström står att jag har ”utpekat” en

namngiven person som hemlig agent för Stasi. Detta stämmer inte.

Jag har inte pekat ut någon. Min uppgift är inte att anklaga. Som forskare har jag endast granskat Säpos utredning angående misstänkta Stasibelastade personer och återgett vad som står i Säpos handlingar, hur Säpos utredare bedömt 53 misstänkta personer som alla helt anonymiserats i min forskningsrapport Inte bara spioner… Jag skriver inte att detta är ”sanningen”, som Holmström låter påskina, utan återger vad Säpos utredare kommit fram till i slutredovisningen av den omfattande utredningen. Säpos resultat har jag sedan kunnat jämföra med andra källor.

Jag har således analyserat Säpos undersökning av Stasi-infiltration som gjordes 2000/2001 genom att jag inte endast fått se personakterna utan också fått ta del av hela den centrala sammanställningen av Säpos resultat, som också visats för Regeringsrättens jurister: en utförlig PM med rubriken Sammanställning av bearbetade källuppgifter rörande MfS [Stasis] verksamhet med två bilagor. Både i en detaljerad PM och i bilagan har de Stasi-misstänkta personerna delats in i tre grupper: vilka som medgivit uppdrag för Stasi, vilka som medgivit kontakter och vilka som förnekat. Att som Säpos chefsjurist påstå att person som här uppförts i kategorin Medger uppdrag skulle betyda ”medger uppdrag för svensk underrättelsetjänst” är våld mot sanningen. Det var inte uppdrag för Sverige det handlade om i den här sammanställningen, – även om det ena uppdraget inte behövde utesluta det andra, något som Säpos chefsjurist naturligtvis är helt medveten om.

Skulle det eventuellt, som uppges i Holmströms artikel vara skrivfel, då rör det sig om flera skrivfel som Säpo-utredarna gjort sig skyldiga till. I så fall är det ju betydelsefullt att jag som forskare har lyft fram detta så att inte felaktiga informationer om personer finns med i Säpos utredning för all framtid.

I dagsläget kan jag inte säga mer eftersom jag som forskare är bunden av tystnadsplikt – i motsats till en journalist. Som framgår av min bok Inte bara spioner … har jag ju också haft tillgång till mer omfattande källmaterial hos Säpo och dessutom många andra källor. Men jag får i dagsläget inte redogöra för mina källor, inte kommentera dem:

1. på grund av Regeringsrättens dom som ålagt mig sekretess.

2.på grund av att jag är föremål för förundersökning, för misstanke om brott mot just denna sekretess.

Jag tvingas därför tyvärr vänta med ytterligare kommentarer tills jag lösts från

tystnadsplikten.

Birgitta Almgren, 16 december 2011

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Almgren svarar SvD

  1. Ping: Debatt om fakta kring Ersson – Mikael Holmström vs Birgitta Almgren i SR P1 Morgon | Tankar om IB

Kommentarsfältet är stängt.