JK svarar Wilhelm Agrell och menar att forskning om kalla kriget inte hotas av förundersökningen

I dagens Svenska Dagbladet svarar Justitiekansler Anna Skarhedprofessor Wilhelm Agrells inlägg från 13 november där han kritiserade beslutet att inleda förundersökningen mot boken ”Inte bara spioner”.

Nu går JK i svaromål angående varför förundersökning inletts mot professor Birgitta Almgren och hennes bok. En förundersökning ska inledas ”så snart det finns anledning att anta (en mycket låg misstankegrad) att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts”, skriver Skarhed.

”Förundersökningen syftar till att införskaffa ett beslutsunderlag som är tillräckligt för att bedöma om något brott verkligen har begåtts och om det i så fall ska leda till åtal eller inte”, påpekar JK.

Hon påpekar också att det finns olika intressen. Det bör råda ett ömsesidigt förtroende mellan stat och forskarsamhälle. Två saker vägs mot varandra – forskningens intresse att få tillgång till sekretessbelagt material och ”de intressen som sekretessen avser att skydda”. Utredningen ska visa om Almgren hanterat materialet på ett korrekt sätt.

”Ett sådant klarläggande inskränker inte öppenheten.”

Så här avslutar JK:

”Jag delar Agrells uppfattning att det är angeläget med en svensk forskning om kalla krigs-perioden och en fortsatt öppen diskussion om arkivens tillgänglighet. Den beslutade förundersökningen utgör inte något hinder däremot.”

Hur ska detta tolkas? Jag kliar mig i huvudet. Ska det utredas om Almgren varit Expressens källa? Om Almgren råkat nämna den stora hemligheten att Sverige har haft kontakt med andra länders underrättele- och säkerhetstjänster? Eller ska man bara klarlägga lagstiftningen så att forskarna känner sig ännu tryggare när de begär ut sekretessbelagd information?

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till JK svarar Wilhelm Agrell och menar att forskning om kalla kriget inte hotas av förundersökningen

 1. guenterwe skriver:

  Bra att JK påpeka att ”Förundersökningen syftar till att införskaffa ett beslutsunderlag som är tillräckligt för att bedöma om något brott verkligen har begåtts och om det i så fall ska leda till åtal eller inte”
  Frågan man ställer sig här är givetvis varför ha ingen för Säpo påpekad detta när man lagt ned de flesta förundersökningar beträffande misstänkta IM eftersom man inte införskaffad F22 korten trots uppmaningar från Tyskland?
  Gäller för Säpo andra regler än det som JK upplyser om? Kanske något att titta på för Justitieminister Beatrice Ask
  Hon har föresten lämnad ett intressant besked när det gäller kraven att ta hem F22 korten.
  Här är länken: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2011/12&dok_id=GZ12124&nr=124

Kommentarsfältet är stängt.