Gotlandsmanifestet: Släpp Stasihandlingarna – en vädjan till de nordiska regeringarna!

Nedan följer Gotlandsmanifestet som Stasiforskarna lade fram vid Visbykonferensens avslutning. Notera att det är över tio år sedan förslaget lades fram. Frågan är varför inget hänt sedan dess!

MANIFEST FRÅN GOTLAND

Den östtyska säkerhetstjänsten Stasis verksamhet i de nordiska länderna är historia.

Det handlar om nutidshistoria och en viktig del av den internationella politiken.

Under de senaste 20 åren har detta övervägande varit föremål för undersökande journalistik.

Långsamt har forskningsintresset ökat från historikers och statsvetares sida. Men forskning om DDR:s underrättelsetjänsts verksamhet bör vara en fast beståndsdel i vår europeiska historia. Men så långt har vi ännu inte kommit.

En anledning till detta är att de avgörande dokumenten från DDR:s säkerhetstjänst fram till idag inte är tillgängliga för forskningen. Det handlar om Rosenholz-dokumenten som rör medborgare från de nordiska länderna. I Stasiarkivet, i den tyska myndigheten BStU i Berlin, finns inte Rosenholz- dokumenten som rör Danmark, Finland, Norge och Sverige. Originalen finns i CIA:s arkiv i USA. Med detta manifest tar vi upp ett förslag som den ledande politikern i förbundskanslerns kansli och nuvarande chefen för tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst Ernst Uhrlau redan i februari 2000 lade fram för de nordiska ländernas ambassadörer.

Vi vädjar till de nordiska regeringarna att agera så att Rosenholz-dokumenten ställs till Stasiarkivets förfogande, eftersom denna myndighet är ansvarig för bearbetning och dataskydd gällande DDR-historia. Det är dags att DDR:s underrättelsetjänsts verksamhet blir föremål för seriös forskning.

Visby 27 september 2011

Birgitta Almgren (Sverige) Thomas Wegener Friis (Danmark) Kimmo Elo (Finland) Helmut Müller-Enbergs (Tyskland)

Klargörande för pressen av Thomas Wegener Friis:

Ernst Uhrlaus förslag som presenterades för de nordiska ländernas ambassadörer var följande: Rosenholz-dokumenten som ligger i USA och rör danska, finska, isländska, norska och svenska medborgare bör överlämnas till Stasiarkivet i Berlin. Varje land undersöker detta förslag. (Som vi förstår utgick Danmark och Norge från att dessa Rosenholz dokument låg i Tyskland.) Den finska säkerhetspolisen meddelade det finska utrikesministeriet att det inte fanns några grundläggande hinder för att överlämna Rosenholz-dokument om finska medborgare till Stasi-arkivet. Finska utrikesministeriets statssekreterare Jukka Valtasaari meddelade sin regering 4 juli 2000: ”Sverige, Norge och Danmark är beredda att understödja detta förslag och har redan givit ett positivt svar.” Dessa ord bör nu följas av handling.

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Forskning, Gotlandsmanifestet. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Gotlandsmanifestet: Släpp Stasihandlingarna – en vädjan till de nordiska regeringarna!

  1. Ping: Kan fallet Günter Guillaume lära oss något om varför vi svenskar ska be om att få de saknade delarna av Rosenholz? En aspekt på Gotlandsmanifestet. | Tankar om IB

Kommentarsfältet är stängt.