Regeringsrättens dom i fallet Birgitta Almgren ligger på nätet

Hittade Regeringsrättens dom i fallet med professor Birgitta Almgrens önskan att ta del av handlingar kopplade till Rosenholz. Dokumentet har ni här.

Jag noterar följande motivering, som även kan vara av intresse för andra som försöker få ut handlingar ur arkiven:

”Europaparlamentet har antagit en resolution den 2 april 2009 (RC-B6-0165/2009) i vilken parlamentet beklagar att några medlemsstater fortfarande efter kommunistländernas kollaps sekretessbelägger dokument och uppmanar dessa stater att öppna arkiven för forskare. Säkerhetspolisens avslag och kammarrättens dom är märkliga med tanke på att andra länder, som exempelvis Tyskland och Danmark, öppnat arkiven för forskare.

Eftersom kunskaper om Sveriges förbindelser med Tyska Demokratiska Republiken (DDR) är av största vikt och av stort allmänintresse, inte minst för svenskt agerande gentemot diktaturer i dag, är det beklagligt om seriös vetenskaplig forskning som kan belysa dessa relationer stoppas. Det handlar om att analysera hur diktaturer arbetar och att klarlägga de metoder de använder för att infiltrera ett öppet, demokratiskt samhälle, vilket är högst aktuellt också i dag.”

Annonser

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Håller guidade vandringar om det hemliga Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.
Det här inlägget postades i Säpo, Stasi. Bokmärk permalänken.