Vart vill jag komma?

Jag har fått en hel del reaktioner på mitt första inlägg. Många är nyfikna och intresserade. Men jag har också fått nån reaktion av typen ”Janne väl inte är mer lögnare än många andra på författare”.

Kanske det är bäst att jag förklarar syftet med denna blogg. Den har IB som utgångspunkt. Det var en hemlig avdelning inom underrättelsetjänsten under kalla kriget. Den avslöjades 1973 och avslöjandet ledde till ett åtal. Detta åtal är omdiskuterat och (av en del) ifrågasatt än i dag.

Åtalet är en offentlig handling, men väldigt mycket annat kring IB-affären är fortfarande sekretessbelagt. Bedömningen försvåras av de begränsade källorna. Men oavsett hur mycket man kan ta del av finns ändå mycket att tillgå. Det finns många ”vittnen” som kan ställa upp och berätta ”hur det var”.

Problemet är att många uppgifter är motstridiga. Därmed måste man ägna mycket tid åt att försöka bedöma skriftliga och muntliga källors trovärdighet. Mitt förra inlägg om Guillous studiemeriter är därför bara en del i arbetet med att bedöma honom som uppgiftslämnare. Guillou är inte den enda källan i IB-affären som jag kommer att bedöma på denna blogg.

Om Lena Breitner

Journalist, fil kand i historia, fil mag i ekonomisk historia, fil mag i litterärt skapande (Författarskolan i Lund). Har gett ut boken Det hemliga Malmö 2020 (med Gunnar Ekberg) och Om Tango 2001 - om ordlösa samtal om konsten att kramas. Forskar i egenskap av journalist på WWII, Stasi och kalla kriget. Har skrivit uppslagsordet Stasi för Nationalencyklopedien.
Detta inlägg publicerades i IB-åtalet allmänt, Jan Guillou. Bokmärk permalänken.